jigyou shokurin-1

  1. TOP
  2. jigyou shokurin-1

キリマンジャロ山の裸地化した山肌で植林に取り組む村人たち